Organisatie

Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Om De Biesbosch te onderhouden en te ontwikkelen werken diverse partners nauw samen. Het park wordt bestuurt vanuit zes regionale overheden en samen met Staatsbosbeheer beheert Het Parkschap dit natuurgebied.
Met duidelijke doelstellingen en ambities verwoord in een toekomstvisie, met een grote schare vrijwilligers en ambassadeurs, in samenwerking met diverse ondernemers, partners en fondsen en binnen verschillende samenwerkingsverbanden streven we naar het in stand houden van deze ‘beleefbare topnatuur’. Samen werken we hard een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van De Biesbosch en voor zowel nu als later.