De Biesbosch verdient het

De Biesbosch moet ook in de toekomst toegankelijk blijven voor iedereen. Om de kwaliteit van het gebied te behouden is betrokkenheid van iedereen nodig! Samen met ondernemers, gebruikers van het gebied en andere partners zetten Parkschap en Staatbosbeheer zich in om De Biesbosch te onderhouden en verder te ontwikkelen, als natuur- én als recreatiegebied. ‘Beleefbare topnatuur’ is daarbij het motto.

De bezuinigingen van de overheid drukken zwaar op Nationaal Park De Biesbosch. Hierover is het afgelopen jaar veel gesproken. Parkschap en Staatsbosbeheer hebben gezocht naar manieren om de teruglopende geldstromen aan te vullen.

Topnatuur onder druk

Die topnatuur is één van de speerpunten in de toekomstvisie (link) van Nationaal Park De Biesbosch. Deze bevat daarnaast ambities met betrekking tot groei in bezoekersaantallen, nationaal en internationale bekendheid en de toonaangevende positie van het park ten aanzien van duurzame recreatie. Dergelijke ambities vereisen tijd, aandacht en financiële middelen. Helaas staat dit onder druk doordat overheden zich zowel financieel als in verantwoordelijkheden verder terugtrekken. In de financiële middelen voor de bescherming en het onderhouden van de natuur is voorzien. Het gebruik van de Biesbosch voor recreatie, educatie, onderzoek en ondernemerschap wordt echter ernstig beperkt door de afname van beschikbare financiën. De mogelijke gevolgen op de langere termijn? De afname van kwaliteit van voorzieningen, toezicht en handhaving! Als er te weinig financiële middelen zijn is er te weinig geld voor het onderhoud en de ontwikkeling hiervan. Het gevaar dreigt dat bezoekers straks niet meer kunnen wandelen, fietsen en varen in de prachtige Biesbosch!

Bezuinigen en bijdragen

Om de kwaliteit én de (be)leefbaarheid van De Biesbosch in de toekomst te garanderen is voldoende geld nodig. Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch staan voor de opgave om de teruglopende geldstromen te compenseren. Daartoe zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Nu wordt gekeken naar een mogelijke bijdrage van gebruikers. Recreanten, watersporters, ondernemers, maar ook gemeenten, grote lokale ondernemingen en subsidiegevers vragen we een bijdrage te leveren. Deels financieel, deels als trotse ambassadeur van De Biesbosch. Deze inkomsten dienen voor het behoud en de ontwikkeling van voorzieningen voor recreatie, educatie, voorlichting en ondernemerschap.

Besteding van bijdragen

Hoe worden deze financiële bijdragen vervolgens ingezet? Denk daarbij aan bijdragen van bootbezitters, rondvaartbedrijven en kanoërs die ten goede komen aan het onderhoud van steigers en vaarwegen. Inkomsten uit excursies worden bijvoorbeeld gebruikt om Biesbosgidsen op te leiden. Parkeergelden dienen voor het onderhoud van de zwemplas of wandelpaden, maar ook voor onderhoud aan de parkeerplaatsen zelf.

Projecten

Onder de naam ‘De Biesbosch verdient het’ worden vijf projecten uitgevoerd waarmee inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Met deze inkomsten kunnen we voorzieningen voor recreatie, educatie en ondernemerschap behouden en ontwikkelen. Zo kan de Biesbosch ook in de toekomst optimaal beleefd worden.