Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling tussen zes regionale overheden (de gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Werkendam en Drimmelen en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant). Vanuit deze overheden en samen met Staatsbosbeheer bestuurt het Parkschap de ontwikkeling en het beheer van het nationale park, het toezicht en de handhaving, de marketing, voorlichting en educatie.

Daarnaast ontwikkelt het Parkschap de faciliteiten voor recreanten, ondernemers en maatschappelijke instellingen die gebruik maken van het gebied. Alles voor een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van De Biesbosch en voor zowel nu als later.

Biesbosch Bestuurscommissie

Het Parkschap beschikt over een Bestuurscommissie die toezicht houdt op alle te ontwikkelen initiatieven en activiteiten. Het bestuur bestaat uit wethouders uit Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam, gedeputeerden uit de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en een afgevaardigde van Staatsbosbeheer. Onafhankelijk voorzitter is dhr. M. Hoefeijzers.

Biesbosch Werkorganisatie

De werkorganisatie van het Parkschap bestaat uit medewerkers in dienst bij Parkschap. Directeur is dhr. D.C.H. Verheijen. Het Parkschap werkt in alle disciplines nauw samen met de medewerkers van Staatsbosbeheer Biesbosch, onder leiding van gebiedsmanager dhr. A.J. van der Zee. Wil je meer weten over het bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch? Lees meer in de onderstaande te downloaden documenten.

 

Openbare vergaderingen en stukken

Vergadering Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 7 april 2017 om 11.30 in Gemeentehuis Sliedrecht.

 

Wil je de vergadering bijwonen of wens je spreektijd? Neem dan vooraf contact op via jt.kalle@dordrecht.nl onder vermelding van ‘het onderwerp’.

Overige documenten:

 

Algemene inkoop- en betalingsvoorwaarden

Bij opdrachten voor Parkschap Nationaal Park De Biesbosch zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden van toepassing.

Inspraakprocedure Wet Markt en Overheid

Het dagelijks bestuur (DB) van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch stelt ingezetenen van de deelnemende gemeenten en provincies en belanghebbenden in de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken op de concepttekst van het Besluit Algemeen Belang Verklaring Enkele Economische Activiteiten in het kader van de Wet Markt en Overheid. Genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen hun zienswijze gedurende de periode 6 juli 2015 tot 24 augustus 2015 schriftelijk indienen.

Inspraakprocedure Wet Markt en Overheid
Aanwijzing algemeen belang Wet Markt en Overheid voor inspraak

Biesbosch bezoekerscentra

Voor informatie over natuur en recreatie de Biesbosch kan je terecht bij één van de bezoekerscentra:

 

Inzage documenten voor Raden en Staten

 

 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch                     Staatsbosbeheer Biesbosch
correspondentieadres:                                                                   correspondentieadres:
Postbus 8                                                                                          Hilweg 2
3300 AA Dordrecht                                                                        4251 MT Werkendam
E: info.biesbosch@dordrecht.nl                                                  E: biesbosch@staatsbosbeheer.nl

Of neem contact op via onderstaand formulier