Afsluiting deel recreatiebos Hollandse Biesbosch door boomsterfte

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch sluit met ingang van 18 februari 2019 een bosgebied in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch. De bomen in dit stukje bosgebied, voornamelijk essen, zijn aangetast door een parasiet, waardoor er boomsterfte aan het optreden is. Aangetaste bomen zijn een voedingsbron voor schimmels, zoals de honingzwam, die steeds meer verschijnt aan de stammen van de bomen in dit stuk bos.

De honingzwam vestigt zich aan de voet van zieke bomen en versnelt het proces van verrotting van wortels en stam. De langzaam afstervende boom wordt instabiel en valt uiteindelijk om. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties als het bos voor bezoekers toegankelijk zou blijven.
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft daarom besloten om het bos te sluiten voor publiek. Er lopen diverse onverharde wandelpaden en gemarkeerde routes door het bos, die tot nader order niet meer bereikbaar zijn. Het bos wordt afgezet met hekken. Borden zullen het publiek informeren over de reden van afsluiten en het gevaar van betreden.

Kan ik er wandelen als het gebied is afgesloten?
Nee, zolang dit stuk bos is afgesloten kun je er niet wandelen. De groene wandelroute is dus tijdelijk niet in zijn geheel te lopen. Wel kun je om het bos heen wandelen via de verharde paden.

Kaart

Wanneer starten de opruimwerkzaamheden?
In de zomer van 2019 wordt gestart met het verwijderen van takken en gevallen bomen en het rooien van aangetaste bomen. Deze ingrijpende werkzaamheden kunnen pas dan plaatsvinden, omdat de grond tot die tijd te drassig is en hierdoor overmatige schade aan grond en paden zou worden aangericht. Hoewel de werkzaamheden dus pas in de zomer starten, wordt het gebied uit veiligheidsoverweging al wel afgesloten voor publiek.

Levert de boomziekte gevaar op voor mens en dier?
Mensen en dieren worden niet ziek van essentaksterfte. Het enige gevaar voor de bosbezoeker zit in het vallen van afgestorven takken en bomen. Vandaar dat het gebied geheel wordt afgesloten.

Wanneer worden er nieuwe bomen geplant
Na het opruimen en rooien wordt aansluitend gestart met het aanplanten van jonge bomen, om weer een vitaal en gevarieerd bos terug te krijgen. Het herplanten van de bomen gebeurt in de maanden november t/m maart. Hoewel veel planten en struiken al snel opkomen, duurt het daarna een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. Het geheel aan werkzaamheden zal naar alle waarschijnlijkheid tot in 2021 duren. Het bosgebied blijft gedurende de werkzaamheden gesloten.

 

Waarom wordt het bos zo’n lange periode afgesloten?
Ten eerste in verband met het acute gevaar van vallende takken en bomen (zie ook boven). Daarnaast hoeven we, door het opruimen van zieke bomen te combineren met regulier bosonderhoud en aansluitend met de aanplant van nieuw bos, het gebied maar één keer te belasten. Dat is gunstiger voor de natuur en voor de bezoekers.