Bever geboren voor de webcam in beverburcht in de Biesbosch

Voor de webcam in de beverburcht in Nationaal Park de Biesbosch is de afgelopen dagen een jonge bever geboren. Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer is opgetogen: “Het is voor het eerst dat we een pas geboren bever kunnen zien. Een heel enkele keer heb ik in deze tijd van het jaar bij een burcht wel eens jongen horen piepen maar ik zag ze natuurlijk nooit want ze zaten goed verscholen. Door de webcams krijgen we een kijkje in het geheimzinnige leven in een beverburcht. Hiervoor konden we alleen maar gissen.” De webcams zijn te volgen via de website www.volgdebever.nl

Bevers kunnen 1 tot 6 jongen krijgen. Vorig jaar kreeg dit stel 2 jongen, waarvan een overleefde. In de beverburcht zit een ouderpaar en het jong van vorig jaar. De bever is een aansprekend dier. De eerste koppels werden door Staatsbosbeheer in 1988 in de Biesbosch uitgezet. Sporen van de ijverige knagers zijn overduidelijk in het natuurgebied te zien. Naast het geknaag aan bomen en struiken zijn er in het veld ook heuse beverkanalen te vinden. Via zo’n gegraven watergang transporteren de bevers boomtakken naar hun, soms bijzonder imposante burchten. Zo’n kanaaltje begint als een wissel; routes die steevast door bevers worden belopen. In de winter schuren die door hoge waterstanden verder uit. In feite zijn dit voorbeelden, die de rol van de bever als natuurontwikkelaar duidelijk onderstrepen.

Jubileumjaar
Aanleiding voor de bevercam is het vijfentwintigjarige jubileum van de soort in Nederland. Een kwart eeuw geleden werd de bever in de Biesbosch geherintroduceerd, nadat de soort door bejaging was verdwenen uit ons land. Met de webcams wil Staatsbosbeheer bezoekers mee laten kijken hoe bevers in de natuur leven en hoe fascinerend het dier is. Een bever in het wild spotten is niet eenvoudig. Door de webcams kunnen kijkers meegenieten van het leven van de bever, dat anders verborgen blijft. De drie camera’s staan in twee burchten in een afgesloten gedeelte bij het Biesboschcentrum in Dordrecht.