Biesbosch zoekt dialoog in ontbijt-bijeenkomsten

Dordrecht, 15 oktober 2015

Nationaal Park De Biesbosch ging op 5 en 6 oktober jl. in Dordrecht en Drimmelen in gesprek met ondernemers, watersporters en andere bij de Biesbosch betrokken partijen. Dit gebeurde tijdens twee ontbijt-bijeenkomsten, waar in totaal ruim 70 belangstellenden op af kwamen. De aanwezigen kregen informatie over het programma ‘De Biesbosch verdient het’ en gingen met de projectleiders en met elkaar in discussie over hun wensen en de aanpak om de Biesbosch ook in de toekomst beleefbaar te houden.  

Het programma ‘De Biesbosch verdient het’ richt zich op het waarborgen van de beleefbaarheid van De Biesbosch nu en in de toekomst. Het programma is nodig omdat er door bezuinigingen minder geld beschikbaar is om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden.  Daarvoor zullen bijdragen gevraagd worden van bezoekers, maar ook van bedrijven die profijt hebben van dit mooie natuurgebied. Dat kan alleen als mensen zien waaraan het geld besteed wordt en daarover mee kunnen praten.

“Zo’n dialoog kost tijd, maar zal zorgen voor een betere kwaliteit en acceptatie van de projecten en de bijdrage die we daarvoor vragen”, aldus programmaleider Laetitia Linders. “We zijn blij dat de ontbijtsessies een hoge opkomst hadden en dat veel mensen hun betrokkenheid tonen”.

Het programma bestaat uit vijf projecten, die in onderlinge samenhang ontwikkeld worden. Voor het project recreatievaart is een projectgroep gevormd waarin de Biesboschfederatie, watersportverenigingen, kanoverenigingen en andere gebruikers vertegenwoordigd zijn. Samen werken zij aan een plan waarin wordt afgesproken welke voorzieningen gewenst zijn, wat er opgeknapt moeten worden en wat niet meer nodig is. De kosten worden in beeld gebracht, zodat duidelijk wordt welke ambities waargemaakt kunnen worden en welke bijdrage de recreatievaart daarin moet leveren. Dat kan in de vorm van een jaarlijks te betalen bedrag, maar er is ook ruimte voor vrijwilligerswerk om de kosten te verlagen.

Een ander project is de doorontwikkeling van het door ondernemers opgezette fonds ‘Beleef en Geef de Biesbosch’. Verder wordt een Biespas ontwikkeld voor bewoners uit de omgeving, eventueel te combineren met een natuurbijdrage door automobilisten. Met deze pas steunen bewoners de Biesbosch en kunnen zij gebruik maken van exclusieve voordelen.

Tenslotte wordt onderzocht hoe er opbrengsten kunnen worden verkregen met het verstrekken van concessies en zal het Biesboschcentrum in Dordrecht vernieuwd worden waarbij ruimte voor ondernemers wordt gecreëerd.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer, met subsidie van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en moet in 2017 zijn afgerond.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of zich aanmelden voor de nieuwsbrief, mail dan naar: m.den.braven@dordrecht.nl
Of kijk bij De Biesbosch verdient het