De Biesbosch 75 jaar bevrijd!

In de Tweede Wereldoorlog heeft de Biesbosch een grote rol gespeeld. Ten tijde van de oorlog diende de Biesbosch met zijn wirwar aan kreken als schuilplaats, waar de Duitsers de weg niet kenden en risico liepen te verdwalen. In de winter van 1944-1945 vormde de Biesbosch grensgebied tussen bezet en bevrijd Nederland. Met de zogenaamde Liniecrossings werd een levensgevaarlijke verbinding tot stand gebracht tussen nog het bezette deel van Nederland en het deels bevrijde Brabant. 

Er is een activiteiten programma samengesteld, dat groot en klein meeneemt in de gebeurtenissen en dilemma’s ten tijde van de oorlog en de bevrijding.  Alle activiteiten vinden plaats in de periode oktober 2019 tot mei 2020, de maanden waarin de bevrijding van zuid naar noord 75 jaar geleden plaatsvond. 

In het programma staan verhalen centraal. Verhalen, groot en klein, over verzet, over collaboratie, over onderduikers, liniecrossers, over bezetting en bevrijding. Tijdens WOII zijn vele levens ingrijpend veranderd; door gebeurtenissen die niet mogen worden vergeten om ons heden ten dage te vertellen de vrijheid te blijven koesteren. 

Voor meer informatie over het programma, kun je terecht op onderstaande websites: