Nationaal Park

De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch.


Nationale Parken in Nederland

In Nederland is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het behoud, de ontwikkeling en bevordering van natuur, landschap en educatie. Vanaf 1980 is daarom een stelsel van twintig Nationale Parken opgericht: het gaat om belangrijke natuurgebieden met een hoge natuurkwaliteit. In 2013 besloot de rijksoverheid de landelijke verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken te delegeren aan provinciale overheden. Met die beslissing verloor Nationaal Park De Biesbosch maar liefst € 500.000 aan subsidie van de rijksoverheid. Daarnaast wordt er ook door gemeenten en natuurorganisaties bezuinigd. De Biesbosch ontwikkelt daarom zelf verdienmodellen om bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen te financieren.

Samenwerken werkt!

Samen kan je meer dan alleen! Met dat doel bestaat Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP): een samenwerkingsverband tussen de twintig nationale parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en diverse natuurorganisaties. De belangrijkste partners zijn de Nederlandse nationale parken, het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en IVN. Kijk voor meer informatie over dit samenwerkingsverband of over het principe van een Nationaal Park op www.nationaalpark.nl. Bekijk op de kaart hieronder alle Nationale Parken van Nederland.

Wil je zelf je steentje bijdragen aan het behoud en onderhoud van Nationaal Park De Biesbosch? Lees hier hoe! (link)


NP De Alde Feanen NP De Biesbosch NP Drents-Friese Wold Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa NP Duinen van Texel NP Dwingerderveld NP De Groote Peel NP De Hoge Veluwe NP Lauwersmeer NP De Loonse en Drunense Duinen NP De Maasduinen NP De Meinweg NP Oosterschelde NP De Sallandse Heuvelrug NP Schiermonnikoog NP Utrechtse Heuvelrug NP Veluwezoom NP Weerribben-Wieden Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide NP Zuid-Kennemerland