Toekomstige samenwerking Biesbosch

Een nieuwe manier van samenwerken met ruimte voor participatie, meer flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid, dat is waar de gemeentes Altena, Dordrecht en Drimmelen en Staatsbosbeheer momenteel aan werken. Daarbij vragen ze betrokkenheid van alle partijen die actief zijn in de Biesbosch en zich voor het gebied hard willen maken. Met elkaar gaan we bouwen aan een sterk netwerk ten behoeve van onze Biesbosch.

Gebiedsvisie
Samenwerking in het netwerk zal plaatsvinden op overkoepelende thema’s als educatie, marketing en onderhoud van voorzieningen. Als basis voor de nieuwe vorm van samenwerken wordt een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Om een breed gedragen visie te ontwikkelen, willen de gemeentes en Staatsbosbeheer zo veel mogelijk partijen, die de Biesbosch belangrijk vinden hierbij betrekken. Ondernemers, natuurorganisaties, verenigingen en andere bij de Biesbosch betrokken organisaties denken mee over de toekomst van de het gebied. Net voor de zomer zijn er een aantal digitale werksessies georganiseerd. De uitkomsten van deze werksessies en de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een concept gebiedsvisie. Dit concept wordt in het najaar aan de netwerkpartners gepresenteerd.

Parallel aan het opstellen van de gebiedsvisie, loopt de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe vorm van samenwerken in werking. Gedurende de transitie naar een nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Parkschap bestaan en haar taken uitvoeren. Zie ook ‘Nieuwe toekomstgerichte samenwerking voor de Biesbosch’.

Voor vragen over de gebiedsvisie voor de Biesbosch, kunt u mailen naar gebiedsvisiebiesbosch@gmail.com