Gastheren tekenen voor Biesbosch

Achtentwintig toeristisch recreatieve bedrijven tekenden 11 maart jl. een overeenkomst met Parkschap Nationaal Park De Biesbosch waarin wederzijdse afspraken zijn vastgelegd. De Biesbosch is het eerste nationaal park dat het gastheerschap formeel bekrachtigt in een overeenkomst met individuele ondernemers.

De ondernemers die vandaag voor het gastheerschap tekenden komen uit Werkendam, Dordrecht, Drimmelen, Lage Zwaluwe, Hank en Geertruidenberg, plaatsen die direct aan Nationaal Park De Biesbosch grenzen. Ook in Nieuwendijk, Dussen, Dorst en Woudrichem zijn gastheren van de Biesbosch te vinden. Naar verwachting zullen de meeste van de 59 ondernemers die eerder een gastheerschapscursus volgden de overeenkomst met het Parkschap tekenen.
Wim de Jong, wethouder in Werkendam en als bestuurslid van het Parkschap portefeuillehouder ondernemers, benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking met en tussen ondernemers in de Biesbosch. Hij overhandigde alle gastheren een gevelbordje in de nieuwe huisstijl van de Biesbosch. Ook krijgen ze binnenkort andere promotiemiddelen in de nieuwe huisstijl. Hiermee gaan de gastheren als eersten deze nieuwe Biesboschhuisstijl uitdragen.

Samenwerkingsovereenkomst
In de overeenkomst tussen gastheren en Parkschap is opgenomen wat het Parkschap de gastheren biedt aan ondersteuning, bijvoorbeeld om te verduurzamen en om hun bedrijf te promoten. Andersom wordt van de gastheren verwacht dat zij zich inzetten om een goede gastheer te zijn en te blijven. Zo mogen zij geen activiteiten aanbieden die in strijd zijn met de visie van het Parkschap op de Biesbosch, houden zij hun kennis van de Biesbosch op peil en zijn zij serieus bezig hun bedrijf te verduurzamen. Het Parkschap vraagt van de gastheren een jaarlijkse bijdrage om de kwaliteit van het gastherennetwerk te waarborgen.

Europese subsidie
Het gastheerschap als kwaliteitskeurmerk en de invoering van een nieuwe huisstijl voor een betere herkenning van de Biesboschpoorten zijn gefinancierd uit het Europese Interreg programma IVA 2 Zee├źnin het kader van het Europese project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). De Biesbosch is lead partner in dit project.