Natuurdag mantelzorgers in Nationaal Park de Biesbosch groot succes

“Fijn in de natuur, met mensen die weten wat zorg inhoudt en kunnen luisteren”

Dat de natuur de mens veel te bieden heeft op het gebied van gezondheid,  werd duidelijk op de Natuurdag voor Mantelzorgers, die op 7 augustus plaatsvond in Nationaal park de Biesbosch. Deze dag, georganiseerd door het IVN en samenwerkende partners, stond in het teken van ontspanning en ontmoeting in het groen.

‘Prachtige natuur waar je anders nooit komt’. ´Je kunt de motor weer opladen.´ ‘De natuur maakt één met zijn allen’, was een greep uit de reacties.

Al vroeg in de ochtend werden zeventig mantelzorgers uit de regio verwelkomd in het Biesbosch centrum in Drimmelen. Frans Fronik van Staatsbosbeheer, Wim Ruis van IVN Brabant en Ria van Spijk van SWO Drimmelen  gaven een introductie, waarna de deelnemers met  boten, over werden gevaren naar de Hofmansplaat. Daar werden ze opgewacht door natuurgidsen en mantelzorgbegeleiders die een enerverende tocht met natuurbelevingsactiviteiten in petto hadden. De nadruk lag hierbij op natuurbeleving.  Kunstwerken maken met natuurlijke materialen,een boomkronentocht met een spiegel,  tegenstellingen zoeken in de natuur en foto’s maken met de ogen van een ander. De mantelzorgbegeleiders stelden soms confronterende vragen, maar passend binnen de activiteit.

Dat het niet voor iedereen gemakkelijk was op deze dag aanwezig te zijn, en hun zieke partner of kind, thuis achter te laten, bleek uit de verhalen die al gedeeld werden tijdens de kennismaking. Een vrouw van wie haar partner plotseling dement was geworden en naar een verzorgingstehuis moest. Ze was hier nu voor het eerst in haar eentje. Maar ook een man die alleen mee kon op deze dag  omdat zijn vrouw, die ook graag mee had gewild, thuis bleef bij hun gehandicapte dochter. Meteen een tip voor de organisatie, om deelname voor zowel mantelzorger als verzorgde mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het natuurgebied toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Dat de natuur een positieve werking heeft op de gezondheid blijkt ook weer  uit deze dag. De ontmoeting in de natuur werkt voor de mensen ontspannend en stressverlagend en stimuleert tot beweging. Het uitgangspunt van de samenwerkende partijen was dan ook, om naast het organiseren van een ontspannende dag, mantelzorgers de (helende) werking van de natuur te laten ervaren en perspectief te bieden hoe zij de natuur in hun zorgtaak kunnen betrekken.

De natuurdag voor mantelzorgers werd georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant (Taskforce natuur en gezondheid), IVN Brabant, SWO Drimmelen, Staatsbosbeheer  en gemeente Drimmelen.

Het IVN organiseert  binnen het thema de Biesbosch Herstelt samen met partners  diverse projecten en evenementen in de Biesbosch. Meer informatie over IVN Brabant of natuur en gezondheid is te vinden op www.ivn.nl/brabant of mail naar Wim Ruis, w.ruis@ivn.nl

fotograferen met de ogen van een ander

??????????????????????

mantelzorg4