Wetland Struintocht

Type:

Excursie

Omschrijving:

Deze tocht gaat naar twee vogelgebieden in de Hollandse Biesbosch die in verschillende stadia van natuurontwikkeling verkeren. Je vaart met kleine fluisterbootjes eerst naar Kort en Lang Ambacht, een voormalig langbouwgebied. Het getij heeft hier sinds 2007 weer vrij spel. Vervolgens vaar je door naar de Jongeneele Ruigt. Ook daar ga je van boord voor een stevige wandeling. Tijdens de tocht is er koffie of chocomelk met een Beverkoek.

Plaats & tijd:


Biesboschcentrum Dordrecht
Baanhoekweg 53
3313 LP DORDRECHT