Nieuw gezicht in de Biesbosch

In de Biesbosch bouwen Staatsbosbeheer en de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen aan een nieuwe samenwerking. Na het opheffen van het Parkschap worden de Biesboschzaken op een andere manier georganiseerd. De gemeenten en Staatsbosbeheer ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Ondernemers en gebruikers in de Biesbosch worden meer betrokken en krijgen meer positie om zelf bij te dragen aan ontwikkeling in het gebied. Om deze ontwikkeling te stimuleren krijgen de gemeenten, Staatsbosbeheer, ondernemers en gebruikers een steuntje in de rug van een nieuw gezicht in de Biesbosch, Cobien Bruggeling. Zij gaat in de Biesbosch aan de slag als Biesboschregisseur.

Als Biesboschregisseur zet Cobien zich in voor het Biesboschnetwerk, om dit netwerk te versterken en partijen aan elkaar te verbinden waar kansen liggen. Waar mogelijk ondersteunt zij de partijen uit dit netwerk en betrekt ze de partijen bij onderdelen van een toekomstig uitvoeringsprogramma dat samen met het Biesboschnetwerk opgesteld gaat worden. Denk hierbij aan de uitvoering van projecten en activiteiten in de Biesbosch die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied of aan de belevingswaarde.

Na de opheffing van het Parkschap zijn de gemeenten en Staatbosbeheer een nieuwe samenwerking aangegaan. Deze samenwerking richt zich op het stimuleren en faciliteren van activiteiten die bijdragen aan een herkenbare en beleefbare Biesbosch. Vanuit deze samenwerking is de Biesboschregisseur aangesteld. Zij richt haar werkzaamheden volledig op het belang van de Biesbosch en het Biesboschnetwerk. Hierin is zij geen vertegenwoordiger van de overheidsorganisaties, maar staat tussen de ondernemers en gebruikers van het gebied. De gemeenten en Staatsbosbeheer schuiven dus naast de Biesboschregisseur aan bij verschillende projecten waar zij aan bijdragen.

Per 1 februari 2021 is Cobien gestart in de Biesbosch. Haar eerste werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op kennismaken met alle stakeholders en het verkennen van het gebied. Daarna wordt er samen met alle partijen gebouwd en gewerkt aan de prachtige Biesbosch.