Nieuwe audioroute Nationaal Park NLDelta

Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Het gaat om acht bijzondere fietsroutes verspreid over het land die aan de hand van kunst een link leggen tussen heden, verleden en toekomst van het landschap. Sinds kort is de app uitgebreid met de audioroute Nationaal Park NLDelta i.o. Deze audiotour bestaat uit twee routes door de Biesbosch, één van 25 km en één van 30 km lang, waarbij je grotendeels fietst over vrijliggende fietspaden.

Bijzonder: Op basis van de GPS op zijn mobiele telefoon krijgt de fietser in zijn oortje routeaanwijzingen en informatie over het gebied waar hij dan fietst, zonder steeds de telefoon erbij te hoeven pakken. Onderweg zijn een aantal stops waar op de telefoon historische kaarten en schilderijen van oude meesters én hedendaagse kunstenaars verschijnen. De fietser beleeft zo hoe de oude meesters eeuwen geleden datzelfde landschap voor zich zagen en vastlegden, maar ook hoe jonge kunstenaars dit landschap nu ervaren. De fietser wordt uitgenodigd om letterlijk bij het landschap stil te staan en met een andere, nieuwe blik naar het landschap te kijken. Er zijn verschillende stops waarbij de fietser de gelegenheid heeft om in de app schilderijen en foto’s te bekijken en de toelichting die erbij zit te beluisteren.

De fietser maakt in de Biesbosch kennis met een Nederlands landschap wat in de tijd zo vaak van aanzien is veranderd, langs dijken en killen, platen en gaten. En beleeft de Brabantse Biesbosch naar het uiterste puntje met zicht op het Haringvliet door de ogen van Aelbert Cuyp, Tollens, Thomas van Heck en Willem Maris en een aantal oude en hedendaagse fotografen. De andere route doet het Eiland van Dordrecht aan en toont het gebied door de ogen van Aelbert Cuyp, van Strij, Aert Schouman en ook enkele oude en hedendaagse fotografen.

De app Meesterwerk Nederlands Landschap is gratis te downloaden via de Google Play store of de Apple store. Het is één van de projecten van ‘Ode aan het Landschap’. Het is de eerste in een nieuwe opzet van themajaren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), in samenwerking met meerdere, wisselende, partners. Was tot nu toe vooral het doel van de themajaren het aantrekken en spreiden van zoveel mogelijk (inter)nationale toeristen, vanaf dit jaar ligt de nadruk, naast spreiding van bezoek, op een maatschappelijke opgave – in 2021 meer kennis, aandacht en waardering genereren voor het Nederlandse landschap. Meer informatie is te vinden op Beleefdenationaleparken.nl.

Bekijk hier de audioroute.

Bekijk hier alle routes.