Nieuwe informatieborden in de Biesbosch

Op Polder Stededijk en op de parkeerplaats van Polder Jantjesplaat zijn nieuwe informatieborden geplaatst.

Polder Stededijk maakt deel uit van de Sliedrechtse Biesbosch en is alleen per bootje te bereiken. In de afgelopen jaren heeft het gebied zich enorm ontwikkeld als natuurgebied. Het getijdeverschil is ongeveer 80 cm. Bij vloed staan de slikkige oevers onder water en bij eb vallen ze droog en ontstaan gunstige omstandigheden voor vissen, bevers, vogels en planten zoals bies, lisdodde en riet. Voor natuurliefhebbers en wandelaars is een pad aangelegd waardoor het mogelijk is een rondje te lopen van ongeveer 4,5 km.

Het eerste bord met algemene informatie kom je tegen als je van Kort en Lang Ambacht naar Polder Stededijk wandelt. Het tweede bord staat op de ‘Stort van Troost’.  De borden geven informatie over de route die je kunt lopen, het ontstaan van de polder, en de geschiedenis en het beheer van de oude stortplaats. De borden zijn geplaats door Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Ook in de Brabantse Biesbosch is er een nieuw informatiebord geplaatst. Dit bord is te vinden op de parkeerplaats van Polder Jantjesplaat, net voorbij de Spieringsluis. Polder Jantjesplaat is de meest westelijke polder in de Brabantse Biesbosch. Het informatiebord geeft aan hoe je van baken naar baken kan wandelen en/of fietsen. Het bord is een initiatief van en betaald door de gemeente Werkendam.