Nieuwsbericht NLDelta Biesbosch-Haringvliet

NL Delta Biesbosch-Haringvliet: Nationaal Park van Wereldklasse!

21 december 2016

Op 31 oktober is NLDelta Biesbosch-Haringvliet door de vakjury benoemd tot één van de vier van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Ons Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’, dat wij indienden bij het Ministerie van EZ voor het programma Nationale Parken van Wereldklasse, deed de jury besluiten om NLDelta Biesbosch-Haringvliet de wildcard te geven.

Wij willen je allereerst hartelijk bedanken voor je support en bijdrage aan het samenstellen van dit Ambitieboek én tijdens de campagne voor de publieksverkiezing. De enthousiaste en actieve bijdragen bij de publiekscampagne hebben de enorme betrokkenheid bij ons gebied laten zien. Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken.

Mocht je het Ambitieboek nog eens willen inkijken, klik dan op: Dit is onze natuur

 Nationaal Park van Wereldklasse! En nu?

Het uitwerken van de ambities zoals die in het Ambitieboek staan, is een traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt.
Voor de korte termijn heeft het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een plan in te dienen voor wat we in 2017 en 2018 willen en kunnen bewerkstelligen. Het prijzengeld van € 300.000 is hier direct aan gekoppeld.

Onderdelen die deel uit maken van het werkplan 2017-2018 zijn:

 • Waterverbindingen:
  De ambitie op lange termijn is om een uitgebreid netwerk van waterverbindingen te realiseren, zodat van daaruit het hele gebied vooral ook met de fiets en te voet te bereiken is. In 2017 wordt geïnventariseerd waar dit soort verbindingen wenselijk zijn en waar de kansen liggen. Ook in 2017 wordt de succesvolle pilot met de Waterbus Dordrecht-Haringvliet- Tiengemeten voortgezet. Deze verbinding wordt beter aangesloten op bestaande vervoersnetwerken, zoals andere voet- en fietsveren.
 • Meerdaagse arrangementen:
  Om nationale en internationale bezoekers langer in het gebied te houden en meer te laten besteden worden in samenwerking met ondernemers en iconen tenminste vier meerdaagse arrangementen ontwikkeld. De arrangementen zullen de kwaliteit en het karakter van Biesbosch-Haringvliet weerspiegelen.
 • Kansenkaart voor gebruiksruimte:
  In 2017 wordt een recreatie-zoneringskaart gemaakt met aandacht voor zowel de belangen van de natuur als de wensen voor ondernemers en recreanten.
 • Duurzaam varen:
  De komende jaren wordt het duurzaam varen op diverse manieren verder gestimuleerd. Zo willen we meer ruimte geven aan gebruikers van elektrische boten en hen letterlijk meer ruimte bieden in het gebied. Op deze manier wordt het beleven van de natuur nog aantrekkelijker.
 • Organisatie NLDelta Biesbosch-Haringvliet:
  Het vertalen van ambities in doelstellingen en het uitvoeren van plannen vraagt om regie. In 2017 wordt een regieteam samengesteld dat hiervoor verantwoordelijk is. In dit regieteam zitten vertegenwoordigers van de zes gebiedspartijen en de terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Vanuit de principes ‘delen van lusten en lasten’ en ‘gebruik maken van elkaars kracht’ werken zij samen om ervoor te zorgen dat de uitvoer van het programma wordt georganiseerd.
 • Sterk merk:
  Eén van de ambities is de ontwikkeling van NLDelta Biesbosch-Haringvliet als sterk merk: een nationaal park van wereldklasse waar je geweest moet zijn! We gaan aan de slag met de merkontwikkeling en positionering van NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Waar staat Biesbosch-Haringvliet voor? En hoe profileren we het gebied als één van de mooiste gebieden van Nederland, nationaal en internationaal. Dit doen we samen met partners die mede het DNA van het gebied bepalen.De € 300.000 van EZ is bij lange na niet genoeg om alle ambities uit het Ambitieboek waar te maken. Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling om het prijzengeld als ‘vliegwiel’ te gebruiken. De plannen worden dan ook uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met diverse partners waarmee het Ambitieboek tot stand is gekomen. De samenwerking tussen deze partijen zal in de loop van de komende maanden verder vorm krijgen.


Wanneer merk je iets van deze plannen?

De plannen in het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ reiken ver in de tijd, maar het werkplan 2017-2018 is gericht op realisatie vóór 2019. In de loop van 2017 en in 2018 worden de eerste resultaten zichtbaar. In het voorjaar van 2017 wordt een elektric-event georganiseerd waarmee elektrische varen onder de aandacht wordt gebracht. Het stimuleren van duurzaam varen gaat op termijn leiden tot kreken die alleen voor elektrische boten toegankelijk zijn. Verder gaan we in 2017 voor het samenstellen van de recreatie-zoneringskaart en het ontwikkelen van meerdaagse arrangementen in gesprek met ondernemers. In 2018 maakt Biesbosch-Haringvliet onderdeel uit van een internationale campagne en wordt het ook in dat jaar voor toeristen mogelijk om bijzondere meerdaagse arrangementen te boeken.

Trots uitdragen

Tijdens de publiekscampagne hebben we met zijn allen hard gewerkt aan de zichtbaarheid van ons gebied. Hiertoe kon je gebruik maken van de toolkit met het campagnebeeld en banners. Nu we door de vakjury bekroond zijn met de wildcard, krijgen we regelmatig verzoeken binnen van gebiedspartners die dit graag met trots willen uitdragen. De wens om Biesbosch-Haringvliet en je partnerschap te laten zien, nemen we mee in het merkontwikkelingstraject. Als tussenoplossing voor de komende maanden, kun je het algemene campagnebeeld gebruiken, gecombineerd met de zin: “Bekroond tot mooiste natuurgebied van Nederland!”. Je kunt daarbij eventueel een link maken naar het Ambitieboek. Het campagnebeeld is in verschillende formaten te downloaden via https://we.tl/dKaoCiTKgl (deze link is bereikbaar tot 26 december 2016)

Informatie en vragen?

Biesbosch: mail naar m.den.braven@dordrecht.nl

Haringvliet: mail naar mwagteveld@wwf.nl

 

Het verhaal van NLDelta

 

 

nieuwsbrief-dec-2016-kaart