Organisatie

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Om de Biesbosch te onderhouden en te ontwikkelen werken diverse partners nauw samen. Het park wordt bestuurd vanuit zes regionale overheden en samen met Staatsbosbeheer beheert Parkschap Nationaal Park De Biesbosch dit natuurgebied.
Met duidelijke doelstellingen en ambities, verwoord in een toekomstvisie, met een grote schare vrijwilligers en ambassadeurs, in samenwerking met ondernemers, partners en fondsen en binnen verschillende samenwerkingsverbanden streven we naar het in stand houden van deze ‘beleefbare topnatuur’. Samen werken we hard aan een optimale beleving van dit natuurgebied, voor bezoekers, ondernemers én omwonenden van de Biesbosch. Voor nu en voor later.