De Biesbosch verdient het

De Biesbosch moet ook in de toekomst toegankelijk blijven voor iedereen. Om de kwaliteit van het gebied te behouden is betrokkenheid van iedereen nodig! Samen met ondernemers, gebruikers van het gebied en andere partners zetten Parkschap en Staatbosbeheer zich in om De Biesbosch te onderhouden en verder te ontwikkelen, als natuur- én als recreatiegebied. ‘Beleefbare topnatuur’ is daarbij het motto.

De bezuinigingen van de overheid drukken zwaar op Nationaal Park De Biesbosch. De afgelopen jaren hebben Parkschap en Staatsbosbeheer met partners en ondernemers gezocht naar manieren om financiële middelen aan te vullen. Middelen waarmee de voorzieningen en toegankelijkheid van de Biesbosch in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld

Topnatuur onder druk

Beleefbare topnatuur is één van de speerpunten in de toekomstvisie van Nationaal Park De Biesbosch. Deze visie bevat ambities voor een toonaangevende positie van het park ten aanzien van duurzame recreatie, en bevat daarnaast ambities met betrekking tot groei in bezoekersaantallen, nationale en internationale bekendheid .  Met de uitwerking van deze toekomstvisie is er aandacht voor de kwaliteit van voorzieningen voor recreatie, voor onderhoud en beheer, toezicht en handhaving, educatie en ondernemerschap. Deze zaken kunnen zo niet alleen op orde worden gehouden, maar kunnen zich ook ontwikkelen voor de toekomst, zodat bezoekers op allerlei manieren kunnen blijven genieten van het prachtige natuurgebied!

Programma

Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch stonden voor de opgave om de teruglopende geldstromen te compenseren. Daartoe zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Daarnaast worden gebruikers, recreanten, watersporters, ondernemers, maar ook gemeenten, grote lokale ondernemingen en subsidiegevers gevraagd een bijdrage te leveren. Onder de naam ‘De Biesbosch verdient het’ worden vijf projecten uitgevoerd waarmee, in samenspraak met gebruikers en belanghebbenden, inkomsten kunnen worden gerealiseerd. Deels financieel, deels met inzet, bijvoorbeeld als vrijwilligers en natuurlijk als trotse ambassadeur van de Biesbosch. De vijf projecten en het programma ‘De Biesbosch verdient het’ zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Besteding van bijdragen

Met deze inkomsten kunnen we voorzieningen voor recreatie, educatie en ondernemerschap behouden en ontwikkelen. Zo kan de Biesbosch ook in de toekomst optimaal beleefd worden. Denk daarbij aan bijdragen van bootbezitters, rondvaartbedrijven en kanoërs die ten goede komen aan het onderhoud van steigers en vaarwegen. Inkomsten uit excursies worden bijvoorbeeld gebruikt om Biesbosgidsen op te leiden. Donaties worden besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de zwemplas, de wandelpaden of goede parkeervoorzieningen.

Informatie projecten De Biesbosch verdient het – nieuwsbrief juni 2015