Topnatuur onder druk

De Biesbosch moet ook in de toekomst toegankelijk blijven voor iedereen. Om de kwaliteit van het gebied te behouden is betrokkenheid van iedereen nodig! Samen met ondernemers, gebruikers van het gebied en andere partners zetten Parkschap en Staatbosbeheer zich in om de Biesbosch te onderhouden en verder te ontwikkelen, als natuur- én als recreatiegebied. ‘Beleefbare topnatuur’ is daarbij het motto.

Sinds een aantal jaar drukken bezuinigingen van de overheid drukken zwaar op Nationaal Park De Biesbosch. Parkschap en Staatsbosbeheer zoeken met partners en ondernemers naar manieren om financiële middelen aan te vullen. Middelen waarmee de voorzieningen en toegankelijkheid van de Biesbosch in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld

Beleefbare topnatuur is één van de speerpunten in de toekomstvisie van Nationaal Park De Biesbosch. Deze visie bevat ambities voor een toonaangevende positie van het park ten aanzien van duurzame recreatie, en bevat daarnaast ambities met betrekking tot groei in bezoekersaantallen, nationale en internationale bekendheid .  Met de uitwerking van deze toekomstvisie is er aandacht voor de kwaliteit van voorzieningen voor recreatie, voor onderhoud en beheer, toezicht en handhaving, educatie en ondernemerschap. Deze zaken kunnen zo niet alleen op orde worden gehouden, maar kunnen zich ook ontwikkelen voor de toekomst, zodat bezoekers op allerlei manieren kunnen blijven genieten van het prachtige natuurgebied!

Programma ‘De Biesbosch Verdient Het’

Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch staan sinds enkele jaren voor de opgave om de teruglopende geldstromen te compenseren. Daartoe zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Daarnaast worden gebruikers, recreanten, watersporters, ondernemers, maar ook gemeenten, grote lokale ondernemingen en subsidiegevers gevraagd een bijdrage te leveren.

Met deze inkomsten kunnen voorzieningen voor recreatie, educatie en ondernemerschap behouden en ontwikkeld worden. Zo kan de Biesbosch ook in de toekomst optimaal beleefd worden. Denk daarbij aan bijdragen van bootbezitters, rondvaartbedrijven en kanoërs die ten goede komen aan het onderhoud van steigers en vaarwegen. Inkomsten uit excursies worden bijvoorbeeld gebruikt om Biesbosgidsen op te leiden. Donaties worden besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de zwemplas, de wandelpaden of goede parkeervoorzieningen.

Onder de naam ‘De Biesbosch verdient het’ is in 2014 een programma gestart waarmee, in samenspraak met gebruikers en belanghebbenden, mogelijkheden werden verkend om aanvullende inkomsten te realiseren. Er werd o.a. breed onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een natuurbijdrage door automobilisten, een gebruikersbijdrage voor de recreatievaart en de mogelijkheid tot het uitgeven van concessies voor gebruikers van het gebied. Tevens werd een loyaliteitspas geïntroduceerd voor recreatieve bezoekers. Daarnaast werd een impuls gegeven aan het Beleef & Geef De Biesbosch fonds.

Slechts beperkt succes

Enkele projecten werden succesvol afgerond, zoals het stimuleren van donaties van bezoekers aan het Beleef & Geef De Biesbosch fonds. Het introduceren van een natuurbijdrage voor automobilisten, de gebruikersbijdrage voor de recreatievaart alsmede de uitgifte van concessies hebben na verkenning niet tot implementatie geleid. De loyaliteitspas, de zogenaamde Biespas, bleek, na aanvankelijk succesvolle introductie, geen bestendig concept.

Het programma ‘De Biesbosch verdient het’ werd mogelijk gemaakt door subsidies van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.