Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeentes Dordrecht, Werkendam en Drimmelen. Vanuit deze regionale overheden en samen met Staatsbosbeheer bestuurt het Parkschap de ontwikkeling en het beheer van het nationale park, het toezicht en de handhaving, de marketing, voorlichting en educatie.

Daarnaast ontwikkelt het Parkschap de faciliteiten voor recreanten, ondernemers en maatschappelijke instellingen die gebruik maken van het gebied. Alles voor een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van De Biesbosch en voor zowel nu als later.

Biesbosch Bestuurscommissie

Het Parkschap beschikt over een Bestuurscommissie die toezicht houdt op alle te ontwikkelen initiatieven en activiteiten. Het bestuur bestaat uit wethouders uit Dordrecht, Drimmelen en Werkendam en een afgevaardigde van Staatsbosbeheer. Onafhankelijk voorzitter is de heer Max Hoefeijzers.

Biesbosch Werkorganisatie

De werkorganisatie van het Parkschap bestaat uit medewerkers in dienst bij Parkschap. Directeur is de heer Gerard de Baaij. Het Parkschap werkt in alle disciplines nauw samen met de medewerkers van Staatsbosbeheer Biesbosch, onder leiding van gebiedsmanager dhr. A.J. van der Zee. Wil je meer weten over het bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch? Lees meer in de onderstaande te downloaden documenten.

 

Algemene Biesboschverordening ter inzage

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is voornemens de Algemene Verordening, houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch, te wijzigen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het verbeteren van de mogelijkheid tot handhaving van de verordening. Het wijzigingsbesluit en de volledige tekst van de verordening waarin de wijzigingen zichtbaar zijn liggen ter inzage van vrijdag 10 augustus tot en met vrijdag 21 september 2018. Alvorens deze verordening wordt vastgesteld is er gedurende deze periode en dus tot en met uiterlijk vrijdag 21 september 2018 gelegenheid uw inspraakreactie te geven. U treft het ontwerp wijzigingsbesluit en de volledige tekst van de verordening waarin de wijzigingen zichtbaar zijn hierbij aan en u kunt deze inzien op de gemeentehuizen van Dordrecht, Drimmelen en Werkendam. U kunt uw reacties inzenden aan het secretariaat van het Parkschap, t.a.v. mevr. J.T. Kalle, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

Openbare vergaderingen en stukken

Vergadering Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Datum: donderdag 12 juli 2018
Tijd: 22.00 – 22.30 uur
Waar: Gemeentehuis van Drimmelen, Park 1 te Drimmelen.
Vermelden: Mocht u de vergadering willen bijwonen of spreektijd wensen, dient u zich vooraf aan te melden aan gbj.de.baaij@dordrecht.nl onder vermelding van het onderwerp.
Stukken: Agendabundel AB Parkschap 12 juli 2018

Zie ook: Regelement van Orde van het Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie

Algemene inkoop- en betalingsvoorwaarden

Bij opdrachten voor Parkschap Nationaal Park De Biesbosch zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden van toepassing.

Biesbosch bezoekerscentra

Voor informatie over natuur en recreatie de Biesbosch kan je terecht bij één van de bezoekerscentra:

 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

correspondentieadres:
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
E: info.biesbosch@dordrecht.nl

Staatsbosbeheer Biesbosch

correspondentieadres:
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
E: biesbosch@staatsbosbeheer.nl