Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Sinds 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling (Parkschap) opgeheven in de Biesbosch. De gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht zijn samen met Staatsbosbeheer een nieuwe samenwerking aangegaan en zullen (nog) meer gaan afstemmen op het gebied van eenduidige regelgeving, toezicht, handhaving, gastherennetwerk, marketing, communicatie en bezoekersmanagement. Alles voor een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van de Biesbosch. Voor zowel nu als later.

Biesboschverordening
Met het opheffen van de het Parkschap komt ook de geldende regelgeving dat vanuit het Parkschap was georganiseerd, te vervallen. In gezamenlijkheid hebben de drie gemeenten en Staatsbosbeheer het nieuwe juridisch kader vastgesteld. De nieuwe Biesboschverordening is in werking getreden per 1 januari 2021. De Biesboschverordening richt zich op het stellen van regels voor het gebruik van land en water binnen het nieuwe rechtsgebied. Het dient zowel ter bescherming van de natuurwaarden als ter bewaring van het landschappelijk karakter en vanwege de zorg voor het recreatief gebruik. Door de samenwerking met de drie gemeenten, die eenzelfde verordening vaststellen, blijft er sprake van eenduidige regelgeving die geldt voor de gehele Biesbosch.

Verordening Altena
Verordening Dordrecht
Verordening Drimmelen

Biesbosch bezoekerscentra
Voor informatie over natuur en recreatie in de Biesbosch kun je terecht bij één van de bezoekerscentra:


Nationaal Park De Biesbosch
Correspondentieadres:
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
E: info.biesbosch@dordrecht.nl

Staatsbosbeheer Biesbosch
Correspondentieadres:
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
E: biesbosch@staatsbosbeheer.nl