Partners

Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer werken nauw samen met diverse partners in de regio, op het gebied van natuurbehoud, toezicht en handhaving, onderzoek en recreatieve mogelijkheden. Alle aangesloten partners voelen een directe verantwoordelijkheid voor het gebied.

Vrijwilligersorganisaties

In de Biesbosch zijn vijf verschillende vrijwilligersorganisaties actief die van grote waarde en belangrijke partners zijn voor De Biesbosch! Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld actief als natuurgids, verzorgen educatieve programma’s voor schoolgroepen, maar voeren ook onderhoudswerkzaamheden en onderzoek uit.
Het gaat om de onderstaande organisaties:

Biesbosch Streeknetwerk en Streekfonds

Het Biesbosch Streeknetwerk is een samenwerking tussen diverse gemeentes in en om De Biesbosch. Het netwerk zet zich in voor het de realisatie van ideeën, plannen en projecten van ondernemers in de regio. Het Biesbosch Streekfonds zet zich in voor het verkrijgen van gelden voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio. Deze gelden komen ten goede aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied.

VVV

Ter versterking en promotie van de toeristische en recreatieve programma’s in De Biesbosch werkt het Nationaal Park nauw samen met de volgende locale VVV’s: