Samenwerkingsprojecten

De Biesbosch is een zoetwaterdelta en wetland van internationale betekenis. Daarom werkt het Nationaal Park samen met andere natuurgebieden in onder meer het bevorderen van duurzaam toerisme. De diverse samenwerkingsprojecten zijn uiteraard allemaal gericht op natuurbeleving. Want dat groen niet alleen goed doet voor het gemoed, lees je hieronder!

Groen doet goed

“Spring eens op groen!” Onder dit motto werkt Nationaal Park de Biesbosch actief mee aan het Zuid-Hollandse programma ‘Groen doet goed’. Dit programma laat kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar oud op speelse en leerzame wijze kennismaken met de natuur, met gratis sportieve en educatieve activiteiten in De Biesbosch. Meer informatie lees je hier.

Biesbosch op recept

Dat De Biesbosch een mooie plek is voor rust en ontspanning, dat wist je vast al. Wist je ook dat natuurbeleving goed is voor de preventie en behandeling van veel voorkomende welvaartsziekten? Bij een burn-out, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes of toenemende ziekten als dementie bij ouderen loont het om de natuur in te gaan. Met deze gedachte zoeken IVN, Parkschap, GGD West-Brabant, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-zuid samen naar mogelijkheden om natuur en gezondheid te combineren. Het programma ‘Biesbosch op recept’ is hier een voorbeeld van en positioneert het Nationaal Park als gezondheidsregio. Neem voor meer informatie hierover contact op met Wim Ruis (IVN) via w.ruis@ivn.nl.

CaRe-Lands

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is een van de zeven partners in het clusterproject Care-Lands van het Europese Programma Interreg IVa 2 Zeeën. In dit project zoeken de partners naar mogelijkheden voor het terugdringen van CO2 in natuurgebieden. De eerste fase van het project is in 2014 afgerond. Op grond van resultaten en praktijkvoorbeelden uit eerdere Europese projecten zijn mogelijkheden verkend voor koolstof-reductie en opwekking van hernieuwbare energie in de deelnemende gebieden. Bedrijven en organisaties die hierbij betrokken willen zijn werden in kaart gebracht. De resultaten zijn gepresenteerd in een conferentie (Grevelingen, 24-25 juni 2014) en een publicatie (zomer 2014). Fase 2 is gericht op de toekomst. In deze fase worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie-opwekking in gebouwen, duurzaam transport en biomassaverwerking. Voor de Biesbosch ligt de focus op duurzame gebouwen. Er wordt onderzoek gedaan naar het duurzaam in stand houden en exploiteren van oude gebouwen, zoals griendketen, als vakantieverblijven en naar toiletgebouwtjes zonder nutsvoorzieningen. Het project eindigt in 2015.

STEP

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch was van 2009 tot 2013 lead partner in het Europese project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Samen met De Broads in Engeland en De Polders van Kruibeke in Vlaanderen is gewerkt aan het bevorderen van duurzaam toerisme in deze gebieden. Uit het Interregprogramma IVa 2 Zeeën Programma is hiervoor een subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend aan de Biesbosch.
Met dit geld zijn grote resultaten geboekt op het gebied van duurzaam toerisme. Er werden onder meer de Ecolodge, een futuristisch drijvend overnachtingsverblijf, een tentoonstelling van luisterstoelen, een zonnepont, een overkoepelende Biesboschhuisstijl, en elektrische oplaadpunten gerealiseerd.

De samenwerking met toeristisch-recreatieve ondernemers heeft in de Biesbosch dankzij STEP een enorme impuls gekregen. Als eerste nationale park in Nederland heeft de Biesbosch individuele overeenkomsten met Biesbosch gastheren opgesteld, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. En als eerste nationale park in Nederland steunde de Biesbosch door een collectieve aanpak het verduurzamen van ondernemingen met Green Key. En dankzij het initiatief van drie Biesbosch-ondernemers is in de Biesbosch werd het eerste Nederlandse ondernemersfonds opgericht dat gelden werft door aan gasten een vrijwillige bijdrage te vragen.

collagebies2

Europees Handvest

Aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is in oktober 2012 het Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme toegekend, een Europees keurmerk voor nationale parken die zich onderscheiden in duurzaam toerisme. In heel Europa zijn ongeveer 110 parken met het handvest voor duurzaam toerisme.

EDEN

EDEN staat voor European Destinations of Excellence. Nationaal Park De Biesbosch greep in 2009, 2010 en 2013 net naast de EDEN award, een Europese prijs die jaarlijks in elk deelnemend land wordt uitgereikt. Alle keren dat de Biesbosch meedeed werd het gebied voor de prijs genomineerd. De Biesbosch is lid van EDEN Nederland.