Spectaculaire transformatie Biesbosch Museum

Na een verbouwing van 9 maanden opent het Biesbosch MuseumEiland op zaterdag 27 juni 2015 voor publiek. Het bestaande museumgebouw heeft een spectaculaire transformatie ondergaan. De vaste presentatie is volledig vernieuwd en vertelt het verhaal van de geschiedenis en bewoners van De Biesbosch. Het pand is uitgebreid met een wisseltentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst en een vleugel voor horeca met grote glazen pui. Bovendien wordt later dit jaar naast het grote terras ook een royale waterspeeltuin toegevoegd die het getijdengebied nabootst.

Directeur Peter van Beek: ‘Architect Marco Vermeulen heeft het museum zo uitgebreid en aangepast dat het naadloos samensmelt met de omgeving waarin het staat. Bezoekers kunnen straks vanaf het betreedbare groene dak het gebied overzien waar ons museum met de nieuwe presentatie verhalen over vertelt: De Biesbosch’.

Persbericht biesboschmuseumEiland foto

Afbeelding: Impressie van het nieuwe Biesbosch MuseumEiland © Studio Marco Vermeulen

Twee keer zo groot

Architectenbureau Studio Marco Vermeulen tekende voor het nieuwe ontwerp van het museum dat licht en uitnodigend is. Het bestaande gesloten karakter van het gebouw is doorbroken met de komst van de nieuwe vleugel met enorme raampartij aan de zuidwestkant. Op de daken van zowel het bestaande gebouw als het nieuwe deel groeit gras. Op die manier voegt het pand zich – als ware het een landart object – in het omringende landschap. De oppervlakte van het museum is bijna twee keer zo groot geworden. Bij de uitbreiding stond duurzaamheid centraal. Opvallend zijn een natuurlijke waterzuivering met wilgenfilter – een primeur voor Nederland , rivierkoeling en een biomassakachel.

Tentoonstelling

De vaste presentatie over De Biesbosch is geheel vernieuwd. In zeven paviljoens wordt het verhaal van De Biesbosch verteld: van de ontstaansgeschiedenis van het zoetwatergetijdengebied tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de huidige status als uitnodigend recreatiegebied. De bewoners, economie, ambachten en natuur komen aan bod in multimediale ruimtes die alle zintuigen prikkelen. De tentoonstelling geeft een rijk beeld van De Biesbosch en de collectie van het museum. Ondermeer historische foto’s van vissers en griendwerkers en hun werktuig geven een persoonlijk en levendig beeld van het gebied.

Eiland

Door de ontpoldering van de Noordwaard is het Biesbosch Museum op een eiland komen liggen. Omringd door water en met de historische griend De Pannekoek aan de overzijde clustert het Biesbosch MuseumEiland na opening allerlei activiteiten: van tentoonstellingsbezoek tot horecapleisterplaats voor recreanten, van vertrekpunt voor de fluisterboot tot het spelen in de waterspeeltuin. Na de opening wordt het eiland verder ontwikkeld en vergraven tot ondiepe kreek die zo is gemodelleerd dat variaties in de waterstand ontstaan. Dat leidt tot een diversiteit aan planten en fauna in het park.

De verbouwing en uitbreiding van het Biesbosch MuseumEiland komt tot stand met dank aan:
Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat/Noord-Brabantse Waterschapsbond, gemeente Werkendam, VSBfonds, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Hagedoorn, Vfonds, Stichting Hak, Jurriaanse Stichting, Van Cappellen Stichting, Ars Donandi, Stichting Van Zadel de Rooy, Gravin Van Bylandt Stichting.