Vergunningsplicht passagiersschepen gewijzigd

3 december 2019

Voor passagiersschepen in de Biesbosch, ook met plaats voor minder dan 12 personen, is een vergunning noodzakelijk.

Passagiersschepen zijn vaartuigen die gebouwd, bestemd of geschikt zijn voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen. Ook voor het bedrijfsmatig vervoeren van minder dan 12 personen is een vergunning vereist.

Door een wijziging van de definitie van een passagiersschip, is de doelgroep voor vergunningen uitgebreid. Passagiersschepen die in de Biesbosch varen, dus ook kleine boten met minder dan 12 (betalende) personen aan boord, moeten daarvoor een vergunning hebben. Het bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft daarom tevens besloten het aantal vergunningen voor passagiersschepen te verhogen.

Het aantal vergunningen dat kan worden afgegeven is beperkt. Het is daarom zaak om de aanvraag tijdig in te dienen, in ieder geval vóór 1 maart 2020. Daarna kan handhavend worden opgetreden.

Uitgangspunt binnen Nationaal Park De Biesbosch is stil en duurzaam varen. Dit betekent voor nieuw in de vaart te nemen passagiersschepen, dat zij voldoen aan duurzaamheidscriteria waaronder uitstoot van CO² en fijnstof, productie van geluid, brandstofverbruik en reductie van afvalwaterlozing. Ter bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van de Biesbosch, gaat de voorkeur uit naar 100% elektrische boten. Deze regels waren reeds van kracht en gelden nu dus ook voor passagiersschepen met plaats voor minder dan 12 personen.

Reders en exploitanten die een vergunning nodig hebben of dit willen navragen, kunnen contact opnemen met de heer J. van Dam van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Hij is telefonisch op 078-7705361 of per e-mail j.van.dam@dordrecht.nl bereikbaar.