Visarend nestelt in de Biesbosch

Een primeur in de Nederlandse natuur

De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst ooit in ons land een visarend (Pandion haliaetus) in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden er meerdere exemplaren in Nationaal Park De Biesbosch, en bouwde ze diverse nesten, maar tot broeden is het tot op heden nog niet gekomen. De afgelopen weken zagen boswachters echter voor het eerst in het gebied dat de vogels paarden. Er is nestbouw en er zijn gevechten in de lucht gezien. Het zijn zelfs twee paartjes.

Ondiepe lagunes

Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke natuurontwikkelingsgebieden zoals de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij de visarenden. De vogels vangen hier dagelijks met succes  grote ruisvoorns en brasems.

De visarend

Visarenden (Pandion haliaetus) zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. Al jaren kijken natuurbeschermers en vogelliefhebbers uit naar het moment dat de visarend weer gaat broeden in Nederland. De zeearenden broeden nu sinds 2012 in Nationaal park de Biesbosch. Inmiddels met twee broedparen. In 2016 is één van die broedsels mislukt door een concurrerend vrouwtje.

Beschermende maatregelen

Om de visarenden rust te gunnen is in de kern van Nationaal Park De Biesbosch een (korte) doodlopende kanokreek afgesloten. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende periode extra surveilleren om de vogels rust te geven in de broedperiode. Boswachter Thomas van der Es: ‘Hopelijk kunnen we dan straks echt zeggen: de visarend broedt voor het eerst weer in Nederland!’.

Foto: Marion van Buren