Duurzaamheid

Duurzaam varen in de Biesbosch

Je hoort het water kabbelen, het riet ruisen en de vogels zingen in een fluisterboot. Wil je dat ook beleven? Stap dan aan boord van een van de 7 elektrische rondvaartboten die in de Biesbosch varen, of huur zelf een fluisterbootje.

Duurzaamheid

Voor een nationaal park is voortdurend verduurzamen vanzelfsprekend. Parkschap en Staatsbosbeheer willen dat samen doen met allerlei partijen in de Biesbosch. Het Parkschap wil daar graag bij helpen, bijvoorbeeld door ondernemers te steunen in het behalen van het duurzaamheidskeurmerk Green Key en door partijen met ogenschijnlijk uiteenlopende belangen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme

In 2012 werd aan Nationaal Park De Biesbosch het Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme in Beschermde Gebieden toegekend. Het Handvest is een soort Europees keurmerk voor gebieden die met alle betrokken partijen samenwerken aan duurzaam toerisme. Met deze toekenning behoort de Biesbosch tot een select gezelschap van ruim 100 beschermde gebieden in Europa dat streeft naar een verdere verduurzaming van het toerisme in hun regio.

Green Key

Een aantal toeristisch-recreatieve ondernemers in de Biesbosch heeft het keurmerk Green Key. Om dit keurmerk te verkrijgen hebben deze bedrijven maatregelen genomen op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding, en doen ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Blauwe Vlag is eenzelfde soort keurmerk, maar dan voor jachthavens en stranden.
Een lijst van toeristische ondernemers met Green Key of Blauwe Vlag in de Biesbosch vind je hier.

Sun-Bi

In het project Sun-Bi doen 3 bedrijven samen onderzoek naar de meest duurzame wijze van varen in de Biesbosch met rondvaartboten en kleine huurboten. Er wordt niet alleen gekeken naar duurzame manieren van voortstuwing, maar ook naar vaargedrag van bezoekers, vormgeving en materiaalgebruik en inzet van ICT-middelen bij het varen.

Deelnemers in Sun-Bi zijn Van den Diepstraten Botenverhuur en Rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw in Drimmelen en Biesbosch Adventures in Werkendam. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch verzorgt de communicatie van het project. Sun-Bi wordt medegefinancierd door RVO Nederland.
De ondernemers willen hun ervaringen delen met collega-ondernemers, particuliere bootbezitters en overheden tijdens een slotbijeenkomst op 21 november 2016.