Werkzaamheden recreatiebos Hollandse Biesbosch gestart

Vrijdag 9 augustus 2019 zijn de werkzaamheden gestart in het recreatiebos in de Hollandse Biesbosch, dat ten prooi is gevallen aan essentaksterfte. In maart 2019 heeft Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, eigenaar van het bos, het gebied afgesloten voor publiek. Er is gestart met het verwijderen van gevallen bomen en het rooien van de niet meer levensvatbare bomen. Het Parkschap wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de Coƶperatie Bosgroep Midden Nederland.

Bij het uitzetten van het werk wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met alle aanwezige bos- en natuurwaarden. In eerste instantie vinden de werkzaamheden slechts plaats in de helft van het bos, waardoor er voor dieren voldoende rust blijft bewaard. Daarnaast worden essen die niet zijn aangetast gespaard en ook andere, gezonde bomen en struiken worden behouden. Tevens zal aanwezig dood hout achterblijven ten behoeve van de biodiversiteit.

Direct na de kapwerkzaamheden wordt gestart met aanplant van verschillende inheemse boom- en struiksoorten, zodat het bos zich weer zo snel mogelijk kan ontwikkelen. Een gemengd bos is weerbaarder tegen in de toekomst mogelijke nieuwe ziekten en gevolgen van een veranderend klimaat.

Het Parkschap heeft de keuze tot afsluiting en ruimen gemaakt om de veiligheid van bezoekers te waarborgen en op termijn een gemengd en gestructureerd bos te behouden.

Hoewel de werkzaamheden in eerste instantie in de helft van het bos plaatsvinden, is het gehele bos afgesloten om de veiligheid van bezoekers en de rust voor dieren te waarborgen. Het Parkschap heeft in ieder geval de intentie om de natuurwaarden in het bos zoveel mogelijk te behouden op termijn mogelijk zelfs te versterken. Daarnaast willen we het bos graag zo snel als mogelijk weer openstellen voor wandelaars, zodat zij ook weer veilig kunnen genieten van het bos.

Oktober 2020: de werkzaamheden zijn inmiddels voltooid en het recreatiebos is weer geopend voor publiek.

Klik hier voor meer informatie.