Zalmen op weg naar Biesbosch en Haringvliet

Op vrijdag 10 mei 2019 zijn er in de Sieg, een deel van de Rijn in Duitsland, 150 jonge zalmen uitgezet. In de komende weken zullen deze trekvissen stroomafwaarts naar zee zwemmen.
De route die ze afleggen kan worden gevolgd doordat ze zijn voorzien van zenders. Over een tot drie weken worden de eerste zalmen in het Haringvliet verwacht. De eerste twee zalmen waren na 2,5 dag al in Sliedrecht, zo’n 300 km stroomafwaarts!

Zenderen jonge zalmen
Jaarlijks worden er 1-1,5 miljoen jonge zalmen uitgezet in Duitsland. Dat is nodig om de nog kwetsbare populatie in stand te houden. Om meer kennis te krijgen over hun migratieroute, obstakels onderweg en het effect van de kier, wordt al aantal jaren een deel van deze jonge zalmen voorzien van een zender.

Visonderzoek spuisluis en schutsluis
De onderzoeken naar visintrek met netten via de spuisluis (de kier in de Haringvlietdam) is in voorbereiding en zal de komende maanden plaatsvinden. Met name vanuit veiligheid vraagt dit onderzoek om een gedegen voorbereiding. Uit voorgaand onderzoek met zenders is gebleken dat migratie ook plaatsvindt via de schutsluizen. Deze onderzoeken geven meer inzicht in hoeveel er gebruik van wordt gemaakt en door welke vissoorten. De kennis is belangrijk omdat de schutsluizen een alternatieve route kunnen vormen voor trekvissen als er weinig of niet gekierd kan worden vanwege lage rivierafvoeren.
Rijkswaterstaat opent de kier als het verantwoord kan. Ook op dit moment, met relatief lage afvoeren, wordt er vrijwel elke getijperiode circa 30-90 minuten gekierd met kleine openingen.
Men zorgt er hierbij voor dat het zoute water in de zoutvang bij de sluizen blijft. Hierin verzamelt zich zout water dat ook door lekkage en via de schutsluis naar binnen komt. In de zoutvang zitten zoutriolen waarmee het zout wordt afgevoerd. Voorheen werd gedacht 30% van de tijd niet te kunnen kieren bij lage afvoeren, maar inmiddels denkt Rijkswaterstaat de gesloten periode te kunnen verkorten door deze kleine vorm van kieren. De praktijk gaat uitwijzen waar de grens ligt.

Langzaam aan keert de zalm dus terug in de grote rivieren en zal er weer een populatie zalmen ontstaan die via onze grote rivieren naar de paaigebieden in Duitsland kan zwemmen. Maar aantallen zoals voor de afsluiting zullen nooit meer worden behaald. Dat zegt André Breukelaar, visdeskundige van Rijkswaterstaat, in een interview met Omroep Brabant. Bekijk hier het interview en filmpje.

Bekijk hier het filmpje van Rijkswaterstaat over het uitzetten van de jonge zalmen.